logowanie | flaga_pl  flaga_eng

ODMS Documentation

ODMS Documentation pozwala zarządzać okętowymi i firmowymi instrukcjami (ISM, QMS) oraz jest systemem zarządzającym wypełnianiem formularzy zdefiniowanych w przedsiębiorstwie.

Program pozwala na tworzenie propozycji zmian (Change Proposals) do istniejących sekcji w instrukcji (Sections of Manuals), które spowodują, że instrukcje będą zawsze aktualne, a ponadto będzie można śledzić wszystkie dokonane w nich zmiany, które w łatwy sposób, za pomocą replikatora, zostają następnie zapisane w programie po stronie biur i statków.

Każda osoba, mająca dostęp do programu, może poprosić o zmiany (change request) poprzez wysłanie ich do biura za pomocą replikatora (ODMS Replicator).

Jeśli zmiana zostanie zatwierdzona, następuje replikacja zaktualizowanych dokumentów do każdego z biur i na wszystkie statki (użytkownik ma możliwość sprawdzenie aktualnego statusu zaproponowanych zmian).

Dzięki integracji z pakietem MS Office możliwe jest korzystanie z plików w postaci dokumentów MS Word i arkuszy MS Excel w celu przygotowania i wypełniania wszelkiego rodzaju formularzy. Możliwe jest również dodanie, do ODMS Documentation, kilku rodzajów dodatkowych funkcji:

A. Instrukcje zarządzania flotą

 - Szybki dostęp do wszystkich instrukcji pokładowych (przeglądanie i drukowanie)

 - Filtrowanie wyświetlanych instrukcji według rangi marynarza

 - Tworzenie propozycji zmian dla wybranych instrukcji

 

B. Formularze

 - Tworzenie nowych szablonów formularzy

 - Generowanie nowych dokumentów na podstawie szablonów formularzy

 - Pełny dostęp do wcześniej wypełnionych dokumentów

 

C. Replikacja danych

 - Replikacja wszystkich zmian dokonanych w bazie danych między statkami a biurem

 

D. Zgodność z aplikacjami MS Office

 - Wszystkie instrukcje i formularze można tworzyć w MS Word lub MS Excel

 
top | mapa serwisu
© 2020 AS-Tech Solutions s.c. | ul. Orna 6/3 | 81-574 Gdynia | Poland | tel.: +48 58 660 97 31 | e-mail: solutions@as-tech.pl | social media: facebook | LinkedIn
Projekt: Zink Studio | Wykonanie: NOVATI