logowanie | flaga_pl  flaga_eng

ODMS Personnel

Program ten wychodzi naprzeciw wymogom "Ustawy o Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 jak również spełnia wszelkie wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Obecna struktura programu jest efektem 6 letnich doświadczeń i współpracy z wieloma firmami crewingowymi w Polsce jak i za granicą. Funkcje crewingowe programu są wykorzystywane zarówno na lądzie w biurze jak i przez personel na statkach. Intuicyjny interfejs programu ODMS 2001 Personnel umożliwia łatwe i szybkie poznanie całego systemu.

Najistotniejsze zalety programu to :

 • Specjalistyczna baza danych personalnych
 • Ochrona i kontrola dostępu do informacji
 • Przesyłanie danych pocztą elektroniczną ( np. przez Internet)
 • Przelewy allotmentów marynarzy oraz przelewy różne, połączenie z elektronicznymi systemami banków
 • Wydruk dokumentów obowiązujących w międzynarodowym środowisku morskim
  ( kontrakty ITF, NIS; umowy cywilno-prawne; wnioski wizowe; checklisty certyfikatów; pisma przewodnie; zaświadczenia; listy płac i załóg i wiele innych)
 • Dołączanie danych zewnętrznych jak pliki Worda / Excela, wnioski przesyłane emailem, zdjęcia, strony WWW itp.
 • Dane statków i ich trasy oraz dane agentów i armatorów
 • Generowanie wszelkich zestawień i raportów
  ( np. półroczne zestawienie dla Krajowego Urzędu Pracy )

Dane i informacje używane i zebrane przez Państwa w formie różnych plików czy też istniejące bazy danych mogą być przetransportowane i dołączone do programu ODMS 2001 Personnel.

Na państwa życzenie pewne elementy programu mogą zostać zmodyfikowane lub rozbudowane. Firma AS-Tech zapewnia szkolenia przygotowujące do sprawnego przejścia z używanych systemów na program ODMS 2001 Personnel . Ponadto firma służy pomocą przy kompleksowym przystosowaniu systemów informatycznych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wymogów odpowiednich rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

top | mapa serwisu
© 2020 AS-Tech Solutions s.c. | ul. Orna 6/3 | 81-574 Gdynia | Poland | tel.: +48 58 660 97 31 | e-mail: solutions@as-tech.pl | social media: facebook | LinkedIn
Projekt: Zink Studio | Wykonanie: NOVATI