logowanie | flaga_pl  flaga_eng

ODMS O!JA

O!JA - Online Job Application by AS-Tech Solutions.
 
Ograniczenia związane z COVID-19 stawiają przed nami nowe wyzwania w obszarze działalności załogowej.
Ograniczając bezpośredni kontakt z marynarzami do minimum musimy zapewnić ciągły przepływ informacji niezbędnych do prowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji.
 
Naszym remedium na to jest "O!JA - Online Job Application".
O!JA jest internetową platformą pozwalającą na wymianę niezbędnych informacji pomiędzy marynarzem a biurem załogowym.

Korzystając z internetowej platformy O!JA kandydat może zgłosić swoją aplikację do firmy. W bezpieczny sposób przekazuje swoje dane osobowe, historię zatrudnienia oraz posiadane uprawnienia i certyfikaty łącznie z ich cyfrowymi kopiami.

Pełna integracja platformy O!JA z aplikacją ODMS Personnel pozwala na natychmiastowy przesył tych danych do biura, gdzie są one weryfikowane. Proces ten skraca czas przygotowania marynarza do zaokrętowania do minimum.
 
Platforma O!JA umożliwia także wymianę danych biuro ---> marynarz. Marynarz posiadający konto na naszej platformie internetowej może otrzymywać z biura dokumenty rekrutacyjne (kontrakt, dowody przelewów, itp.).
 
Wszystko odbywa się w bezpieczny sposób za pomocą szyfrowanych łączy.
top | mapa serwisu
© 2020 AS-Tech Solutions s.c. | ul. Orna 6/3 | 81-574 Gdynia | Poland | tel.: +48 58 660 97 31 | e-mail: solutions@as-tech.pl | social media: facebook | LinkedIn
Projekt: Zink Studio | Wykonanie: NOVATI