logowanie | flaga_pl  flaga_eng

ODMS Plan

ODMS Plan jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy planują systematyczną konserwację i kontrolę urządzeń, części zamiennych i/lub ich zakupu oraz zarządzania certyfikatami. System nie ogranicza się do zastosowania go w jednym, określonym rodzaju działalności gospodarczej czy branży przemysłu. Można go wdrożyć na statkach, w zakładach produkcyjnych, użyć w budownictwie, elektrowniach, zakładach wodociągowych, placówkach wojskowych, laboratoriach, firmach usługowych itp., czyli tam, gdzie JAKOŚĆ jest czynnikiem kluczowym.

 

ODMS Plan składa się z kilku podsystemów, które są, między sobą, w pełni zintegrowane i razem mieszczą się w jednorodnym i w pełni kompletnym pod względem wymogów użytkownika systemie. Jest to bardzo przejrzyste oprogramowanie z potężnymi funkcjami do kontroli stanów magazynowych i zarządzania zakupami, prowadzonymi przez elastyczny, przyjazny dla użytkownika interfejs, który sprawia, że każde zaplanowane ​​zadanie można wykonać w łatwy i zarazem intuicyjny sposób.

 

ODMS Plan:

·         Dostarcza raporty i statystyki niezbędne do zarządzania zarówno samym statkiem jak i bezpieczeństwem na jego pokładzie

·         Monitoruje i kontroluje kondycję urządzeń w oparciu o:

o    Kalendarz

o    Licznik przepracowanych godzin

o    Stan urządzenia wynikający z jego pracy

·         Rejestr urządzeń

o    Parametry i dane

o    Instrukcje serwisowe i typowe zadania

o    Stan sprzętu

o    Rysunki i instrukcje

o    Certyfikaty

·         Historia konserwacji urządzeń

·         Używanie części zamiennych

o    Tworzenie zamówień

o    Lokalizacja i kontrola zapasów

o    Zakup części zamiennych

o    Drukowanie etykiet

·         Rysunki i graficzne monitorowanie stanu

·         Import/eksport danych

·         Linki do zewnętrznych plików, takich jak arkusze kalkulacyjne, dokumenty

·         Integracja z Microsoft Office

 

Poszczególne moduły w systemie kontrolują wszystkie prace wykonane na urządzeniach stosując w tym celu jako miarę dni kalendarzowe, przepracowane godziny danego urządzenia lub aktualny stan samego mechanizmu, a także ich kombinację. Opiera się to na koncepcji, zgodnie z którą każdy element na pokładzie posiada szczegółowe dane, w tym wszystkie niezbędne informacje techniczne jak i te dotyczące prac konserwacyjnych, w tym części zamienne, certyfikaty lub inne wymagane informacje.

 

ODMS Plan pomaga użytkownikom efektywnie planować przyszłe zadania, co znacząco przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania własnego czasu.

 

Zarządzanie staje się dużo łatwiejsze przez to, że system dostarcza niezbędnych raportów o stanie urządzeń, przeglądach, certyfikatach i zamówieniach.

 

Wszystkie części zamienne są wprowadzone do systemu wraz z ich lokacją magazynową, kryteriami ponownego zamówienia, dostawcami, etc. Części zamienne mogą być połączone z pracami dla danego urządzenia przez co w łatwy sposób można przewidzieć zapotrzebowanie na dane części i zrobić zamówienie na nie z dużym wyprzedzeniem.

 

Po wybraniu części, które planujemy dostarczyć na statek system generuje zamówienie, a znając ich cenę w szybki sposób szacuje jego wartość.

 

ODMS Plan jest w pełni zintegrowany z produktami Windows, zwłaszcza z pakietem Microsoft Office.

 

Możliwe jest również powiązanie arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych i/lub rysunków z urządzeniami, częściami zamiennymi i pracami, a także hiperłączami do stron internetowych poszczególnych dostawców, producentów, etc. Powstałe w ten sposób zewnętrzne dokumenty będą traktowane przez ODMS Plan jak integralna część systemu. Kolejną formą integracji jest automatyczny transfer danych z ODMS do innych dokumentów/programów systemu Windows w celu ich dodatkowego przetwarzania poza środowiskiem ODMS.

 

Funkcje oferowane przez ODMS Plan będą w większości przypadków odpowiadać potrzebom klienta. Jeśli jednak okaże się, że standardowa funkcjonalność programu jest niewystarczająca, twórca programu, firma AS-Tech, ma możliwość dodania, po konsultacji z klientem, dodatkowych usprawnień/funkcji tak, by klient mógł w pełnym zakresie wykorzystać oprogramowanie dla swoich potrzeb.

 

AS-Tech zapewnia kompleksową obsługę programu zarówno tę związaną z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników jak i tę związaną z dostosowaniem systemu ODMS do konkretnych potrzeb klienta (formularze, dodatkowa funkcjonalność, etc.)

 

ODMS Plan można łatwo dołączyć do standardu jakości.

 

ODMS Plan posiada również rozbudowane możliwości, dzięki systemowi mailingowemu, wymiany danych pomiędzy użytkownikami znajdującymi się w biurze na lądzie i tymi na statku.

top | mapa serwisu
© 2020 AS-Tech Solutions s.c. | ul. Orna 6/3 | 81-574 Gdynia | Poland | tel.: +48 58 660 97 31 | e-mail: solutions@as-tech.pl | social media: facebook | LinkedIn
Projekt: Zink Studio | Wykonanie: NOVATI